En aquests temps que corren, us convidem a llegir un conte-article escrit pel Raúl Olivencia del Pino, escriptor, jardiner i membre de Cardedeu Autosuficient. A mode tragèdia grega, es pregunta fins a quin punt la crisi de la Covid19 té a veure amb el capitalisme contemporani. I ens hauria de fer pensar si ja és hora de passar-nos definitivament al consum agroecològic, crític i transformador. Abans, però, gaudiu del text!

Las mascarillas de Don Amancio